Ontwormen

Recept
Per juli 2008 zijn ontwormingsmiddelen alleen nog op recept verkrijgbaar. De reden voor deze recept-plicht is de toenemende resistentie tegen ontwormingsmiddelen. In Nederland werd er in het verleden vrij eenvoudig gedacht over het ontwormen van paarden. Er werd meestal zeer frequent ontwormd of helemaal niet, zonder iets te weten over de besmettingsgraad van wormen in het paard. Deze manier van ontwormen leidt ertoe dat 80% van de paarden overbodig wordt ontwormd (er wordt dus ook onnodig voor betaald), omdat zij op het moment van ontwormen weinig tot geen eieren uitscheiden. Door deze manier van ontwormen is er bij veel paarden een resistentie ontstaan tegen de verschillende ontwormingsmiddelen met als gevolg dat er in de toekomst wellicht onvoldoende middelen zijn die weerstand kunnen bieden aan worminfecties.

Door een betere controle en door gerichte adviezen hopen de overheid en de dierenartsen de resistentie toename af te remmen.

Wij vragen u vriendelijk om onderstaand ontwormingsformulier volledig in te vullen. Hierna neemt een van onze dierenartsen contact met u op.

In de praktijk komt het er meestal op neer dat wij eerst mestonderzoek moeten uitvoeren voor wij een advies kunnen geven over het wel of niet ontwormen van uw paarden, pony’s of ezels.

Kosten van mestonderzoek:  30,38 euro

Mestmonsters dienen op dinsdag of donderdag voor 10 uur gebracht te worden

Buiten die tijden kan mest naar de Gezondheidsdienst worden gestuurd. De kosten daarvan zijn 69,63

 

Wormbesmetting
De meeste paarden en pony’s hebben wormen. Een geringe besmetting leidt meestal niet tot problemen. Een ernstige besmetting kan onder andere de volgende problemen geven:

 • Vermagering
 • Dor haarkleed
 • Diarree
 • Hoesten
 • Koliek
 • Sterfte

Ontwormschema
Eigenlijk bestaat er geen standaard ontwormschema. Per situatie kan dit verschillen. Het is niet alleen afhankelijk van het gebruikte middel, maar ook van de leeftijd van de paarden, het aantal paarden, de manier van stallen en beweiden en de mate van wormbesmetting van de paarden. Daarom vragen wij u om bij aanvraag van ontwormingsmiddelen of een recept een vragenlijst in te vullen. Deze is ook te vinden op onze website.

Daarnaast adviseren wij mestonderzoek om het paard gericht te ontwormen.
Werkingsduur wormenspuiten

 • Pyrantel: 6 weken
 • Ivermectine: 8 weken
 • Moxidectine: 10-12 weken

De werkzame stof is terug te vinden op de verpakking

LET OP! Niet alle wormspuiten zijn geschikt voor veulens.

Tips voor juist ontwormen

 • Laat de mest van een nieuwkomer altijd onderzoeken, voordat deze bij de overige paarden in de weide gaat
 • Behandel alle paarden op een locatie altijd tegelijk
 • Doseer op het juiste gewicht. Een veel gemaakt fout is het onderdoseren. Een schatting van het gewicht kan worden gemaakt met een speciaal meetlint dat verkrijgbaar is bij uw dierenarts
 • Let erop dat het paard niet morst. Een klein beetje pasta is vaak al een paar honderd kilo

Tips om uw paarden zo min mogelijk in contact te laten komen met worm(eieren)

 • Verwijder regelmatig mest uit het weiland (min 1 a 2 keer per week)
 • Ontworm ‘nieuwe paarden’ 3 dagen voordat ze bij andere dieren in de stal/weide komen
 • Laat regelmatig mestonderzoek doen om de ‘status’ van uw paarden te bepalen

 


 

Instructie voor het nemen van een mestmonster

Mestonderzoek levert alleen een betrouwbaar resultaat op als u zich aan de onderstaande instructies houdt:

 1. Neem het mestmonster nadat de periode voor onderdrukking van de ei-uitscheiding van het laatst toegediende wormmiddel is afgelopen. Dit betekent in de praktijk minimaal 8, maar liefst 12 weken na de laatste behandeling met de werkzame stof ivermectine en minimaal 12, maar het liefst 16 weken na de laatste behandeling met de werkzame stof moxidectine.
 2. Neem, met een handschoen, van maximaal 5 dieren uit een weidekoppel een verse schone mestbal.  Wanneer u individueel mestonderzoek wil doen neemt u een verse schone mestbal van een enkel paard.
 3. Doe de mest in een zakje en sluit deze goed af.
 4. Schrijf op een bijgevoegd formulier naam en leeftijd van het paard en uw eigen gegevens.
 5. Breng het mestmonster zo snel mogelijk naar de praktijk of stuur deze zo snel mogelijk op naar de Gezondheidsdienst voor Dieren. Monsters die niet direct worden ingestuurd voor onderzoek, bewaart u in de koelkast.

1 week ago

DAP Olst-Wijhe

Wie fietst er mee? 🚴‍♀️
Zondag 19 mei organiseert Salland Boert en Eet Bewust een leuke fietstocht langs boerenbedrijven die te bezichtigen zijn. U krijgt een rondleiding, kunt dieren knuffelen, proeven, trekkers kiek'n en een landgoed bezichtigen 🐄🐷🍐Op de fiets de boer op!
Op zondag 19 mei wordt de jaarlijkse fietstocht van Salland Boert en Eet Bewust en LTO Salland georganiseerd. Een route van ca. 18 km brengt u langs een vijftal agrarische bedrijven in Wijhe en Broekland: Fruitbedrijf van Vilsteren, Vleesveebedrijf Limousin Oost, Varkensbedrijf Koekoek, Melkveebedrijf 'Neuleman' en Schrijver stalinrichting. Trekkers kiek'n kan bie Bruggeman Mechanisatie BV.

Voor meer informatie:
www.sallandboerteneetbewust.nl/activiteit/fietstocht-sbeeb-lto-salland/

#SBeEB #LTO #LTOSalland #fietsen #fietstocht #Salland #deboerop
... See MoreSee Less

View on Facebook