Gezelschapsdieren

  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • vaccine3 Titeren
  • Food Voedingsconsult
  • Bijsluiters

Diagnostiek

Diagnostiek

Goed luisteren naar het verhaal waar een eigenaar mee komt is het halve werk in het onderzoek van een ziek dier. Een daarop volgend lichamelijk onderzoek kan voldoende zijn om een diagnose te stellen. Is het nodig om meer informatie te verzamelen, dan beschikt onze praktijk over moderne apparatuur.

Laboratorium

Het laboratorium is uitgerust om diverse onderzoeken uit te voeren, die ons helpen een diagnose te stellen. Microscopie neemt een voorname plaats in bij de dermatologie, en problemen in de urinewegen.

We beschikken over bloed analyse apparatuur om snel over basis informatie te beschikken waar we onze behandelingen op kunnen baseren. Wanneer er uitgebreider bloedonderzoek nodig is, sturen wij dit op naar een extern laboratorium.

rontgen dierenarts

Röntgen

Onze beeldvormende diagnostiek bestaat uit (dentale) digitale röntgen en echografie. Digitale röntgenfoto’s zijn snel gemaakt en van hoge kwaliteit. Als het nodig is kunnen deze ook door een specialist worden beoordeeld.

Bij DAP Olst-Wijhe kunt u officiële heup en elleboog foto’s laten maken. Daarnaast zijn wij gecertificeerd voor het maken van Penn HIP heupfoto’s. Bepaalde hondenrassen zijn gepredisponeerd voor heupdysplasie (HD), een voornamelijk erfelijke aandoening waarbij de kop van het heupgewricht niet goed aansluit in de kom. Wij adviseren honden van deze rassen op jonge leeftijd te onderzoeken, zeker wanneer zij gebruikt gaan worden voor de fokkerij. Met behulp van de PennHIP methode is het mogelijk om vanaf 16 weken leeftijd te bepalen hoe groot de kans is op het ontstaan van pijnlijke gevolgen van HD bij uw hond.

Door het maken van drie verschillende foto’s kan de aansluiting van de heupkop in de kom berekend worden (de ‘distractie index’). Door de uitkomst te vergelijken met een grote aantal rasgenoten kunnen fokkers de beste selectie maken en zodoende de ras standaard verbeteren.

Wanneer een individuele pup een slechte uitslag heeft spreekt het voor zich deze niet voor de fok te gebruiken. Wél kan verder leed beperkt worden door een groeischijfbehandeling; de JPS methode. Uitgevoerd tussen de 16 en 18 weken oud kunnen we daarmee het uitgroeien van het bekken positief beïnvloeden. De veel invasievere bekkenkanteling op latere leeftijd kan dan uitblijven.

Dentale röntgenfotos

Net als bij de tandarts kunnen wij ook röntgenfoto’s maken van gebitselementen. Zo kunnen wij de wortels van de tanden en kiezen in beeld brengen en een goede inschatting maken over de gezondheid van een element.

echo dierenarts

Echografie

Echografie is bij uitstek geschikt om bij een dier ‘naar binnen te kijken’. Het geeft een waardevolle aanvulling op röntgenbeelden. Wij gebruiken de echo voor het vaststellen van de dracht en bij het opsporen van allerlei internistische problemen.

Bloeddruk bepaling

Wij kunnen de bloeddruk meten bij uw kat, met name bij oudere dieren kan een hoge bloeddruk voor problemen zorgen. Daarom is tijdig opsporen en monitoren van de bloeddruk van groot belang.

Behandeling

Behandelingen

Bij Dierenartsenpraktijk Olst-Wijhe kunt u terecht voor diverse behandelingen. Dit kan natuurlijk zijn omdat uw huisdier ziek is, maar ook om te voorkomen dat die dat wordt.

=

Chirurgie

Wij beschikken over een ruime operatiekamer met moderne apparatuur. U bent bij ons welkom met eenvoudige operaties zoals sterilisaties en castraties, maar ook diverse ingewikkelde operaties, worden door ons uitgevoerd. Zowel weke delen, als orthopedische chirurgie.

Tandheelkunde

Tandheelkundige zorg is niet meer weg te denken in ons diergeneeskundige werk. Deze kan bestaan uit een professionele gebitsreiniging of, als het gebit ernstig is aangetast, het zorgvuldig chirurgisch verwijderen van aangetaste elementen.

Anesthesie

Geen operaties zonder goede en veilige anesthesie. Alle operaties worden uitgevoerd onder, een voor de patiënt op maat gepaste anesthesie. Wij beschikken over moderne bewakingsapparatuur en hebben de mogelijkheid tot het mechanisch beademen van de patiënt.

Voor en na de operatie is een assistente aanwezig om uw huisdier regelmatig in de gaten te houden. Ons doel bij elke operatie is een veilige anesthesie met weinig stress en een optimale pijnbestrijding.

recovery

Opname

Soms is het nodig dat uw huisdier bij ons in de praktijk moet blijven, de redenen hiervoor kunnen divers zijn. Uw huisdier wordt gedurende het verblijf door een assistente in de gaten gehouden, gecontroleerd en verzorgd. Zij doet verslag aan de dierenarts welke verantwoordelijk is voor uw huisdier. In onze opname is het mogelijk om dieren voor een langere tijd te verplegen en te verzorgen.

De kliniek beschikt over een aparte honden en kattenopname, wat zorgt voor rust onder de opgenomen dieren. De ruimtes zijn warm en rustig om de patiënt aan zo min mogelijk prikkels bloot te stellen. Middels een webcam kunnen we de dieren op afstand in de gaten houden.

vaccine3 Titeren

Vaccineren / titeren

Regelmatig vragen mensen zich af of alle vaccinaties bij de hond wel jaarlijks nodig zijn. De fabrikant van onze vaccins heeft aangetoond dat de bescherming van een aantal ziektes uit de ‘cocktail’ inderdaad langer aanhoudt. Minimaal drie jaar, soms langer. Het gaat dan om hondenziekte, parvo en besmettelijke leverziekte. Dit kunnen we vaststellen door de antistoffen, die het lichaam aanmaakt na vaccinatie, in het bloed te meten. Dat heet ‘ titeren’. Titeren houdt niet in dat uw hond niet meer gevaccineerd hoeft te worden, maar het is een check om te  kijken wanneer vaccinatie weer nodig is. Mocht de bescherming nog voldoende zijn dan kunnen we de vaccinatie, afhankelijk van de uitslag, 1-3 jaar uitstellen. Is het antilichamenniveau te laag, dan moet uw hond alsnog gevaccineerd worden en  maken we hiervoor een nieuwe afspraak.  Titeren voor de ziekte van Weil, kennelhoest en rabiës is niet mogelijk. Als deze bescherming nodig is zal er wel worden gevaccineerd volgens een vast schema. 

Titeren en puppies

Ons advies is  om puppies hun basisvaccinatie te geven zonder te titeren. Deze houdt in dat de pup op 6,9,12 weken en op 1 jarige leeftijd gevaccineerd wordt.  De reden is dat het titeren met bloedprikken belastend kan zijn voor de pup en bovendien het niveau van de antilichamen snel achteruit kan gaan, waardoor de pup onbeschermd is. Mocht u dit toch willen, dan kunnen wij het wel aanbieden.

Food Voedingsconsult

Wilt u onafhankelijk voedingsadvies op maat en/of begeleiding na het advies? Dan bent u bij onze voedingsdeskundige Marieke aan het juiste adres. Ze heeft een meerdaagse cursus gevolgd over voeding en inmiddels de nodige ervaring opgedaan. 

Wilt u advies over uw eigen honden-/kattenvoeding, dan kan ze beoordelen of deze voeding geschikt is. Bijvoorbeeld door uit te zoeken of de voeding compleet is en door te berekenen of u de juiste hoeveelheid geeft. Uiteraard geldt dit ook voor de voedingen die wij zelf verkopen.  

Mocht een langdurig traject nodig zijn, bijvoorbeeld bij een opgroeiende pup/kitten of bij een dier met overgewicht, dan is het mogelijk om een pakket af te nemen. Dit houdt in dat u aan de hand van acht voedingsconsulten begeleiding krijgt.

Heeft u interesse of vragen, dan kunt u een intake bij Marieke inplannen om erachter te komen wat zij voor u en uw dier kan betekenen. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk op telefoonnummer 0570 ‑ 561 220 of mail naar info@dapolstwijhe.nl.

Bijsluiters

Bijsluiters

Voor behandeling van medische aandoeningen bij uw huisdier of na een operatie kan u medicijnen van ons meekrijgen. In de meeste gevallen voorzien wij de medicijnen van een bijsluiter. Het kan echter voorkomen dat deze informatie niet meegegeven wordt of u graag meer informatie wilt inzien. In dat geval verwijzen wij u naar de website diergeneesmiddeleninformatiebank.nl. De informatie op deze website wordt wekelijks bijgewerkt. Heeft u liever persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op.

Ga naar www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl.